Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
275994
Hankinnan nimi
Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen huoneisto- ja ulkoremontti-, sähkö-, LVI-, ulkomaalaus-, rakennuspelti- sekä piha- ja maanrakennustyöt
Päätöspäivämäärä
20.4.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Jasale Oy - POS 3: LVI-työt (alv 0 %) (3.) Juuan Sm-sähkö oy - POS 2: Sähkötyöt (alv 0 %) (2.) - POS 3: LVI-työt (alv 0 %) (2.) Kontio-Sähkö Oy - POS 2: Sähkötyöt (alv 0 %) (3.) Mavira oy - POS 6: Piha- ja maanrakennustyöt (alv 0 %) (1.) Puusepänliike J.Räsänen Oy - POS 4: Ulkomaalaustyöt (alv 0 %) (1.) - POS 1: Huoneisto- ja ulkoremonttityöt (alv 0 %) (2.) Rakennusparoni Oy - POS 5: Rakennuspeltityöt (alv 0 %) (1.) Saneeraus Romppanen Oy - POS 3: LVI-työt (alv 0 %) (1.) - POS 6: Piha- ja maanrakennustyöt (alv 0 %) (1.) - POS 1: Huoneisto- ja ulkoremonttityöt (alv 0 %) (1.) Saneerauspalvelu Heikki Repo - POS 4: Ulkomaalaustyöt (alv 0 %) (2.) - POS 1: Huoneisto- ja ulkoremonttityöt (alv 0 %) (3.) Sähkö Jarska Oy - POS 2: Sähkötyöt (alv 0 %) (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen hallinnoimien kiinteistöjen huoneisto- ja ulkoremontti-, sähkö-, LVI-, ulkomaalaus-, rakennuspelti- sekä piha- ja maanrakennustöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2020 - 30.04.2022 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.5.2022 - 30.4.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta on jaettu kuuteen kohderyhmään, joita ovat: POS 1: Huoneisto- ja ulkoremonttityöt POS 2: Sähkötyöt POS 3: LVI-työt POS 4: Ulkomaalaustyöt POS 5: Rakennuspeltityöt POS 6: Piha- ja maanrakennustyöt Hankintamalli on positioiden 1 - 5 osalta kolmen (3) toimittajan puitejärjestely/kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan. Mikäli eniten pisteitä saanut toimittaja ei voi toimeksiantoa suorittaa, valitaan toiseksi eniten pisteitä saanut jne. Positioon 6 valitaan kaikki hyväksyttävän tarjoukset tehneet toimijat. Sopimuskaudella tarjottuja koneita ja laitteita käytetään tarvittaessa ja töiden tilauksessa otetaan huomioon koneen/laitteen hinta sekä soveltuvuus tehtävään työhön. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Sopimuskauden aikana ei sitouduta vähimmäistilausmääriin ja hankitaan ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen sallima määrä. Tarjouspyynnössä mainitut määrät ovat suuntaa antavia arvioita eivätkä sido tilaajia. Päätoteuttajan rooli sovitaan työkohtaisesti. Palveluntuottajan tulee sitoutua toimimaan myös päätoteuttajan roolissa.