Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
VLK/115/02.06.00/2020
Hankinnan nimi
Ajoratamerkinnät 2020
Päätöspäivämäärä
15.4.2020
Hankintayksikkö
Valkeakosken kaupunki
Valitut toimittajat

Elfving singnum AB oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjousten kesken, jotka ovat tulleet määrä-ajassa, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä asetetut ehdot. Ajoratamerkintöjen kilpailutuksessa käytetään seuraavia hankinnan kohteen kriteereitä: - Tarjouksista hyväksytään yksikköhinnoiltaan halvin. - Tarjouksista lasketaan vertailuhinta tarjouspyynnössä esitettyjen määrien ja tarjousten mukaisten yksikköhintojen mukaan huomioiden kuitenkin käytettävät merkintälaadut (mm. massamerkinnän paksuus). Lisäksi Tarjoajien kelpoisuutta arvioidaan pakollisten ja harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden mukaisesti. Pakolliset poissulkemisperusteet koskevat laissa mainittuja vakavia rikoksia, jotka koskevat tarjoajaa tai näiden edustajia. Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet ovat lievempiä rikkomuksia tai muita syitä sulkea tarjoaja hankintamenettelyn ulkopuolelle. Poissulkemisperusteet on kirjattu hankintalakiin ja niillä pyritään ehkäisemään harmaata taloutta ja varmistumaan tarjoajan luotettavuudesta sekä toimituskyvystä.