Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
275471
Hankinnan nimi
Sähkötarvikkeet ja lamput
Päätöspäivämäärä
21.4.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Ahlsell Oy (2.) Rexel Finland Oy (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sähkötarvikkeiden ja lamppujen hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2020 - 31.03.2022 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus yhteisestä sopimuksesta ajalle 01.04.2022 - 31.03.2023 tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.04.2022 - 31.03.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Toimittajat asetetaan järjestykseen vertailupisteiden perusteella. Ensisijaisesti käytetään eniten vertailupisteitä saanutta toimittajaa. Mikäli ensisijaisen toimittajan toimituskyky ei riitä toimittamaan tarvittavaa tuotetta, käytetään toissijaisia toimittajia vertailupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Riittämättömällä toimituskyvyllä tarkoitetaan esimerkiksi puuttuvaa tuotetta, pitkää toimitusaikaa tarvittavalle tuotteelle tai muuta vastaavaa puutetta. Lisäksi toissijaisia toimittajia voidaan käyttää, mikäli tarvittavan tuotteen hintaero on merkittävä, hankinnasta on saatavissa merkittävää synergiaetua tai muussa vastaavassa tapauksessa. Mikäli hankittava tuote on ei sisälly kohdassa "hankinnan kohteen kriteerit" ilmoitettuihin tuoteryhmiin, voidaan tuote hankkia muulta toimittajalta. Tällaiseksi tuotteeksi katsotaan esimerkiksi sähkömoottorit. Tilaaja käyttää valittuja toimittajia saneerauksen tai pienimuotoisen rakentamisen yhteydessä tarvittavien tuotteiden ostoon. Hankinta ei koske erikseen kilpailutettavia rakennusurakoita tai vastaavia kohteita ja tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa erikseen suuremmat kertahankinnat (yli 3000 euroa, (alv 0 %)).