Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
286402
Hankinnan nimi
Polttohake Polvijärven kunnan kaukolämpölaitokselle
Päätöspäivämäärä
22.4.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

KME Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polvijärven kunnan kaukolämpölaitokselle toimitettavan polttohakkeen hankinnan sopimuskaudelle 1.7.2020 - 30.6.2022. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankinta, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.