Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
73926
Hankinnan nimi
Hengityshalvauspotilaan ympärivuorokautinen hoitopalvelu potilaan kotona
Päätöspäivämäärä
27.4.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Med Group

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hengityshalvauspotilaan ympärivuorokautinen hoito potilaan kotona tarjouspyynnön 73926 ehtojen mukaisesti. Potilas on asiakasmaksuasetuksen 22§:n mukainen hengityshalvauspotilas. Potilaan kotipaikkakunta on Haapajärvi. Henkilö- ja potilastietojen suojaamiseksi päätöksessä ei yksilöidä potilaan tietoja tarkemmin. Hoidosta laaditaan potilaskohtainen palvelusopimus, jossa on määritelty potilaan hoidon vaatimustaso, hoidon aloittamisajankohta ja muut potilaskohtaiset tiedot. Potilaskohtaisessa hoitosuunnitelmassa määritellään hoidon päivittäinen toteuttaminen, akuuttitilanteiden toimintaohjeet sekä potilaan ilmaisemat toiveet hoidon toteuttamisesta. Suunnitelma ohjaa hengityshalvauspotilaan päivittäistä hoitotyötä. Sopimus on voimassa hoidon tarpeen päättymiseen saakka.