Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
261970
Hankinnan nimi
Lipunmyyntijärjestelmä palveluineen
Päätöspäivämäärä
8.5.2020
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Tiketti Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin kulttuuritoimi pyytää tarjouksia lipunmyyntijärjestelmästä ja siihen liittyvistä palveluista. Sopimuksen arvioitu ajanjakso on alkuvuodesta 2020 - 31.12.2022. Hankintasopimukseen sisältyy 24 kuukauden optio. Optio sitoo tarjoajaa, mutta ei hankintayksikköä. Konsertteja, näytöksiä ym. tilaisuuksia joihin tarvitaan lipunmyyntiä järjestetään Tapahtumatalo Raahessa, Raahen teatterissa, Raahen kirkossa ym. muualla Suomesa. Raahen alueella järjestetään yhteensä noin 200-250 tilaisuutta / vuosi. Lipunmyyntipiste ja ovilipunmyynti ovat Tapahtumatalo Raahessa (muihin tapahtumiin myydään vain ennakkolippua ao. kohteesta), Puhelimella tilaaja ottaa vastaan ainoastaan ryhmälippuvarauksia. Lipunmyyntijärjestelmän lisäksi tarvitaan myynnin tueksi markkinointi- ja raportointijärjestelmä. Lisäksi tilaaja edellyttää että toimittajalta on saatavissa myynnin teknistä tukea ja että tarjoajayrityksellä on fyysisiä lipunmyyntipisteitä eri puolella Suomea, joista asiakas voi käydä ostamassa lipun (asiakas ei tarvitse omaa nettiyhteyttä). Hankintayksikkö ei sitoudu ennalta määriteltyihin hankintamääriin tai -arvohin. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 10.01.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 17.01.2020 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe