Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
259533
Hankinnan nimi
Puhtauspalvelujen hankinta Joensuussa 2020 - 2022, Polkka oy
Päätöspäivämäärä
12.5.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

ISS Palvelut Oy - Pos. 1 TEOLLISUUSALUE (alv 0%) - Pos. 2 UTRA - RANTAKYLÄ - MUTALA (alv 0 %) - Pos. 3 PEKKALA - NIINIVAARA - Pos. 4 KESKUSTA (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:lle puhtauspalveluiden hankinnan Joensuun kaupungin alueella sijaitseviin kohteisiin ajalle 01.08.2020 - 31.07.2022 + optiot yksi (1) + yksi (1) vuotta tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 01.08.2022 - 31.07.2023 sekä 01.08.2023 - 31.07.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy vastaa puhtauspalvelujen järjestämisestä Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) toimipaikoissa. Tarjouspyynnössä pyydetään tarjous yhteensä 26 toimipaikan puhtauspalvelusta. Kohteet jakaantuvat seuraavasti: - Teollisuusalue (7 kohdetta) - Utra - Rantakylä - Mutala (5 kohdetta) - Pekkala - Niinivaara (7 kohdetta) - Keskusta (7 kohdetta) Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus / osa-alue. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset osa-alueittain. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka tämän sopimuksen mukaiseen palveluluetteloon ko. palvelu sisältyy.