Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
285692
Hankinnan nimi
Autonvuokrauspalvelut
Päätöspäivämäärä
13.5.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Auto Rent Oy - Pos 3: Vuokra-aikaperusteinen hinnoittelu, ajoneuvoluokat 1-11 Autopalvelu JoeRent Oy - Pos 1: Kilometriperusteinen hinnoittelu sis. polttoaineen, ajoneuvoluokka 1 - Pos 2: Kilometriperusteinen hinnoittelu sis. polttoaineen, ajoneuvoluokka 2

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti autonvuokrauspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.5.2020 – 30.4.2022 + optio yksi (1) vuosi tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2022 - 30.04.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kaikissa positioissa yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa valitun toimittajan kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen puitesopimus. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta.