Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
283344
Hankinnan nimi
Perunat/Vihannekset/Juurekset Raahen kaupungille
Päätöspäivämäärä
12.5.2020
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Kotirannan vihannesjaloste oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut kilpailuttaa Raahen kaupungin perunan, vihannesten ja juuresten toimittajan ajalle 1.8.2020 - 31.7.2024 (optio 2 vuotta). Tarjoukseen liittyvät kysymykset on lähetettävä 17.4.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 4.5.2020 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/raahe.