Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
70844
Hankinnan nimi
Lääkinnällisen kuntoutuksen neuropsykologisetpalvelut ostopalveluna
Päätöspäivämäärä
14.5.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Neural Oy, neuropsykologikeskus Valitaan palveluntuottajaksi tarjouspyynnöllä määritelylle etusijajärjestyksen sijalle 1. NeuroTeam Oy Valitaan palveluntuottajaksi tarjouspyynnöllä määritelylle etusijajärjestyksen sijalle 2. Irina Rannikko Oy Valitaan palveluntuottajaksi tarjouspyynnöllä määritelylle etusijajärjestyksen sijalle 3.

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena oli Neuropsykologisetpalvelut ostopalveluna.