Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
290396
Hankinnan nimi
Kuorma-autoilla ja muilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
19.5.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

afroala oy - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) Joensuun Kierrätys - Kuljetus Oy - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) Konepalvelu H. Tahvanainen Oy - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%) Koneurakointi Keijo Eronen - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) kuljetus j kurki - Pos. 1 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot (alv 0%) - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY - Pos. 2 / km-hinnoitellut ajoneuvot (alv 0%) - Pos. 2 / km-hinnoitellut ajoneuvot (alv 0%) - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%) - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%) - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy - Pos. 2 / km-hinnoitellut ajoneuvot (alv 0%) - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%) - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%) - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) - Pos. 4 / Lumen kuljetuspalvelut (alv 0 %) MANIJAHTI OY - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%) - Pos. 4 / Lumen kuljetuspalvelut (alv 0 %) Savon Kuljetus Oy - Pos. 2 / km-hinnoitellut ajoneuvot (alv 0%) - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%) - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) - Pos. 4 / Lumen kuljetuspalvelut (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kuorma-autoilla ja muilla ajoneuvoilla suoritettavien kuljetuspalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 1.6.2020 – 31.5.2022 + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.6.2022 - 31.5.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on useamman sopimustoimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Sopimustoimittajia tullaan valitsemaan kohderyhmittäin seuraavasti: Pos 1. - Yksi (1) sopimustoimittaja Pos 2. -Kolme (3) sopimustoimittajaa Pos 3. -Viisi (5) sopimustoimittajaa Pos 4. -Kolme (3) sopimustoimittajaa Pos 5. - Kaikki kelpoisuusehdot ja tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävät valitaan ja heidän kanssaan tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen palveluntuottajan ja palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva ajoneuvo kuljettajineen. Jos työssä tarvitaan lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset palveluntuottajan antaman tarjouksen perusteella, otetaan tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestykseen huomioon tilausta tehtäessä. Positioon 1 valitaan yksi (1) eniten kokonaispisteitä saanut palveluntuottaja ja tilaukset suoritetaan suoraan ko. palveluntuottajalta. Position 2 mukaisissa ajoneuvoissa puitejärjestelyn edullisuusjärjestys muodostuu kulloinkin ajettavan matkan, kuorman mukaisen €/ m³ hinnoittelun ja kuljettajan kokemuksen sekä koulutuksen mukaisista yhteispisteistä. Positiossa pyydetään antamaan hinta kuorman mukaiselle lähtömatkalle (0 - 1 km) ja lähtömatkan ylittäville kilometreille erillinen kilometrihinta. Esim. viiden (5) kilometrin matkan laskutettava määrä muodostuu yhden lähtömatkan ja neljän kilometrihinnan perusteella. Näiden yhteispisteiden perusteella muodostetaan listaus, jonka perusteella valitaan eniten pisteitä saanut. Position 3 mukaisissa ajoneuvoissa puitejärjestelyn edullisuusjärjestys muodostuu tuntihinnan ja kuljettajan kokemuksen sekä koulutuksen mukaisista yhteispisteistä. Näiden yhteispisteiden perusteella muodostetaan listaus, jonka perusteella tilaukset tehdään eniten pisteitä saaneelta. Position 4 mukaisissa ajoneuvoissa puitejärjestelyn edullisuusjärjestys muodostuu tuntihinnan ja kuljettajan kokemuksen sekä koulutuksen mukaisista yhteispisteistä. Näiden yhteispisteiden perusteella muodostetaan listaus, jonka perusteella tilaukset tehdään eniten pisteitä saaneelta. Positiossa 5 (muu kuljetuspalvelu) puitejärjestelyn edullisuusjärjestys muodostuu tunti-, kilometri- ja vuorokausihinnan mukaisesta edullisuusjärjestyksestä. Tällöin tilaaja arvio kaluston sopivuuden tarvittavaan työtehtävään tapauskohtaisesti ja valitsee sopivista ajoneuvoista hinnaltaan halvimman. Kaluston sopivuudella tarkoitetaan esimerkiksi kaluston kantokykyä ja kokoa. Tarjoajan tulee liittää kohtaan listaus mahdollisista lisälaitteista. Valinta tästä kohderyhmästä tapahtuu siten, että jos useampi on tarjonnut samaa konetta/lisälaitetta, hinnaltaan halvin valitaan. Kaikki kelpoisuusehdot ja tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävät valitaan.