Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
276216
Hankinnan nimi
Lukko- ja ovihuoltopalvelut
Päätöspäivämäärä
18.5.2020
Hankintayksikkö
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinta käsittää Helsingin kaupungin asunnot Oy:n etelän Kansanasunnot, Kantakaupunki, Kumpula, Pikku Huopalahti ja Vallila alueiden lukko- ja ovihuoltopalvelut. Alueen kiinteistöt ovat asuinkiinteistöjä, joissa on tällä hetkellä noin 110 kohdetta. Asuinhuoneistoja alueen kohteissa on noin 10 000 sekä kohteissa on myös liike- ja päiväkotitiloja. Tarjousta pyydetään mm. - sarjoituspalveluista - avaintilauksista - lukko- ja ovihuolloista ja korjauksista Hankinta tehdään puitejärjestelynä. Puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) palveluntuottajaa. Puitejärjestelyssä on kyse usean puitesopimustoimittajan kanssa tehtävästä järjestelystä, jossa osa ehdoista on vahvistettu ja osa ei. Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän, pisteytykseen perustuvan etusijajärjestyksen mukaisesti saatavilla oleva kapasiteetti, remontoitava huoneisto ja sopimuskauden aikana tehdyt reklamaatiot huomioiden. Koko sopimuskauden ajan laajemmissa lukko- ja ovihuoltotöistä (≥ 10.000 euroa) Tilaaja järjestää puitesopimusurakoitsijoiden kesken minikilpailutuksen. Valintakriteerinä on halvin vertailuhinta.