Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
255580
Hankinnan nimi
Ensihoidon käyttöön tulevat ensihoidon tarvikkeet
Päätöspäivämäärä
28.5.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Ems Consulting Oy - POS 1 / Ensihoidon hoitotarvikkeet (alv 0 %) (1.) - POS 2 / Lääkintälaitteet (alv 0 %) (1.) Medidyne Oy - POS 4 / Intraosseaalitarvikkeet (alv 0 %) (1.) - POS 6 / Defibrillaattoritarvikkeet (alv 0 %) (1.) MedKit Finland OY - POS 1 / Ensihoidon hoitotarvikkeet (alv 0 %) (2.) - POS 2 / Lääkintälaitteet (alv 0 %) (2.) - POS 3 / Ensihoitoreput (alv 0 %) (1.) Sharkmed Oy - POS 5 / Tukemis- ja siirtovälineet (alv 0 %) (2.) WALOPLAST OY - POS 5 / Tukemis- ja siirtovälineet (alv 0 %) (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevien ensihoidon tarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 1.3.2020 - 28.2.2022 + toistaiseksi voimassa oleva sopimus 6 kk molemminpuolisella irtisanomisajalla. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 1.3.2022 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimus tehdään kahden (2) tarjoajan kanssa per positio. Valituksi tulevat tarjoajat, joiden tarjousvertailun yhteenlasketut pisteet ovat suurimmat.