Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
JARDno-2020-958
Hankinnan nimi
Kiinteistöarviot
Päätöspäivämäärä
29.5.2020
Hankintayksikkö
Järvenpään kaupunki
Valitut toimittajat

Catella Property Oy - FinCap Kiinteistövarainhoito Oy - Realia Management Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
80000,00
Lisätietoa

Arviokirja arvioitavasta kohteesta tilataan lähtökohtaisesti ennen myynti- tai vuokrausneuvotteluja kohteen omistajan toimesta. Arviokirjan on oltava kirjallinen ja arviointimenetelmien tehtävään soveltuvia, arvion tulee perustua toimeksiannossa määriteltyihin asiallisiin olettamiin ja markkina-arvo tulee perustella kattavasti kiinteistöarvioinnin standardeja noudattaen. Arvioitsijan tulee edustaa puolueetonta ja riippumatonta tahoa. Arvioijalta vaaditaan riittävää koulusta ja pätevyyttä (AKA) sekä erityisesti laajaa kokemusta kiinteistöalalta ja toimintaympäristöstä/-markkinasta.