Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
286781
Hankinnan nimi
Raatihuoneen ulkoseinien perusparannustyöt ja ikkunoiden, julkisivuverhouksen sekä räystäsrakenteiden uusiminen
Päätöspäivämäärä
2.6.2020
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää kokonaisurakkatarjousta Raahen kaupungin Raatihuoneen ulkoseinien perusparannustöistä ja ikkunoiden ja julkisivuverhouksen sekä räystäsrakenteiden uusimisesta urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. Rakennushanke käsittää Raahen kaupungin Raatihuoneen hirsirakenteisten ulkoseinien peruskorjaustyön, ja ikkunoiden ja julkisivuverhouksen sekä räystäsrakenteiden uusimisen. Hankkeeseen eivät kuulu rakennuksen päädyissä ja sisäpihalla olevat myöhemmin rakennetut matalat ulokkeet 4 kpl. Ulkoseinien peruskorjaustyöt käsittävät hirsirungon päälle tehtävän tuki- ja oikaisukoolauksen, puukuituvillaeristyksen, tuulensuojakankaan ja vaakakoolauksen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi tehtynä. Peruskorjaustyöt käsittävät myös hirsiosiin kohdentuvat lopputuloksen kannalta välttämättömiksi katsottavat työt siinä laajuudessa ja tarkoituksessa, kun ne ennen urakkatarjouksen jättämistä tehtävässä työmaakatselmuksessa on läpi käyty. Ikkunoiden uusiminen käsittää urakkalaskenta-asiakirjoissa määriteltyjen ikkunoiden vaihtamisen liittymärakenteisiin tarvittavine muutos- ja korjaustöineen. Ikkunatyypit, karmisyvyydet jne. on määritelty urakkalaskenta-asiakirjoissa. Uusien ikkunoiden tulee ulkonäöltään vastata mahdollisimman tarkasti vanhoja ikkunoita. Urakoitsijan tulee varmistaa ikkunoiden koko ja hyväksyttää lopulliset ikkunakaaviot ennen tilausta rakennuttajalla. Vanhojen ikkunoiden poistaminen ja uusien asentaminen tulee tehdä sisäpuolisia listoituksia ja tapetointeja vahingoittamatta. Ikkunoiden uusiminen käsittää myös ikkunoihin liittyvät sisä- ja ulkopuoliset puu- ja peltilistoitukset täysin valmiiksi tehtynä. Julkisivuverhouksen uusiminen käsittää pystykoolauksen (ilmarako), seinän alaosassa n. 40 cm korkuisen ulompana olevan osan päälle tulevan peltilistan tukirakenteineen ja ohutrappauslevyn asentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti valmiiksi tehtynä. Julkisivun rappauspinnoitus ja siihen liittyvät ulkonevat koristerakenteet ja –osat eivät sisälly tähän urakkaan. Räystäsrakenteiden uusiminen käsittää vesikaton alapuoliset rakenteet ja räystään puuverhouksen seinälinjan ulkopuolisilla osilla, ja ensimmäisen kerroksen räystäslinjassa rakennuksen keskiosan seinään liittyvät lipparakenteet ja toisen kerroksen päätykolmioiden alareunan lipparakenteet. Räystäsrakenteen malli esitetty urakkalaskenta-asiakirjoissa. Korjattavien seinien pinta-ala on yhteensä n. 606 m2. Uusittavien räystäiden yhteispituus on n. 198 m. Rakennuskohteen osoite on Rantakatu 50, 92100 RAAHE ja kiinteistötunnus 678-5-517-10. Kiinteistön omistaa Raahen kaupunki ja käyttäjänä toimii Raahen kaupungin keskushallinto. Tarjoukset pyydetään kokonaisurakkana. Urakka on aloitettava heti päätöksen tultua lainvoimaiseksi ja oltava valmis 30.10.2020 mennessä. Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tutustumisesta tulee sopia rakennusmestari Olli Silvennoisen kanssa, puh. 040 3110 410 tai sähköpostilla olli.silvennoinen@raahe.fi. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 22.5.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 29.5.2020 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe