Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
296673
Hankinnan nimi
Raahen liikekeskustan asemakaavan muutos ja siihen laadittavat selvitykset
Päätöspäivämäärä
2.6.2020
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjousta Raahen liikekeskustan kaupunginosassa 6 sijaitsevien kortteleiden 23 ja 24, sekä kaupunginosassa 15 sijaitsevien korttelien 60, 1563 ja 1564 ja niitä koskevien puisto- sekä katu- ja liikennealueiden asemakaavamuutoksen laatimisesta. Suunnittelualue sijoittuu Raahen keskustaan, Laivurinkadun, Kirkkokadun ja Sovionkadun rajaamalle alueelle. Lisäksi pyydetään tarjous asemakaavasuunnitteluun liittyvistä selvityksistä. Työssä syntyvien asiakirjojen tulee täyttää saavutettavuuskriteerit. Korttelit on nykyisessä asemakaavassa osoitettu liiketoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueiksi. Alueella sijaitseva rakennuskanta on osin elinkaarensa päässä, eivätkä voimassaolevat asemakaavat ole kaikilta osin Raahen kaupungin osayleiskaavan tavoitteiden mukaisia. Alueella on voimassa asemakaava Ak 41 (hyv. 31.1.1967) sekä Akm 185 (hyv. 11.1.2006). Alueella on voimassa Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava ”RAAHE 2030”, joka on hyväksytty 11.4.2007. Alueen pinta-ala on noin 3,2 ha. Otteet yleiskaavayhdistelmästä ja ajantasa-asemakaavasta on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 3: Kaavatilanne Työ tulee aloittaa heti kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja Raahen kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää ko. kaavoitushankkeen. Työn tulee olla luovutettavissa hyväksymiskäsittelyyn viimeistään kahden vuoden päästä hankintasopimuksen solmimisesta. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on jätettävä 29.4.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 5.5.2020 klo 15.00 mennessä. Tarjoukset on toimitettava 11.5.2019 klo 12.00 mennessä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/raahe.