Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2020-125
Hankinnan nimi
Laboratorionäytteiden analyysipalvelut vuosille 2020 - 2024
Päätöspäivämäärä
5.6.2020
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Eurofins Ahma Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kajaanin kaupunki / Kainuun kuntien hankintarengas pyysi tarjouksia kuntien vesilaitosten, ympäristöterveydenhuollon ja uimahallien laboratorionäytteiden analyysipalveluista sopimusajalle 1.6.2020 - 31.5.2024