Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
293594
Hankinnan nimi
Kopio- ja tulostuspalvelut, Business Joensuu Oy
Päätöspäivämäärä
10.6.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Grano Oy (1.) Punamusta Oy (2.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kopio- ja tulostuspalveluiden hankinnan Business Joensuu Oy:lle sopimuskaudelle 1.7.2020 - 30.6.2022 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.7.2022 - 30.6.2023 sekä 1.7.2023 - 30.6.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. tuote sisältyy. Mikäli ensimmäiseksi tullut toimittaja ei pysty toimittamaan tuotetta, tilataan toiseksi tulleelta toimittajalta. Mikäli ensimmäiseksi tulleella toimittajalla ei ole tuotteessaan ympäristömerkkiä, -sertifikaattia tms., joka toiseksi tulleen toimittajan tuotteessa on, voidaan pidemmän käyttöiän tuotteet (esim. Tiedepuisto-kartta) tilata toiseksi tulleelta toimittajalta.