Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
295337
Hankinnan nimi
Vainajien siirtokuljetuspalvelut 2 (KYS ja Siun soten alueen kuntien terveyskeskukset), Siun sote
Päätöspäivämäärä
11.6.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hautauspalvelu Kainulainen - 1. Kuljetukset Pohjois-Karjalan keskussairaalasta Kuopion yliopistolliseen sairaalaan (KYS) ja takaisin (Pohjois-Karjalan keskussairaala-KYS-Pohjois-Karjalan keskussairaala) - 2. Kuljetukset Pohjois-Karjalan keskussairaalasta Siun soten alueen kuntien terveyskeskuksiin

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti vainajien siirtokuljetuspalveluiden hankinnan Pohjois-Karjalan keskussairaalasta Kuopion yliopistolliseen sairaalaan (KYS) ja sieltä takaisin Pohjois-Karjalan keskussairaalaan, sekä Pohjois-Karjalan keskussairaalasta Siun soten alueen kuntien terveyskeskuksiin sopimuskaudelle 1.7.2020 - 31.12.2021 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen: 1. Kuljetukset Pohjois-Karjalan keskussairaalasta Kuopion yliopistolliseen sairaalaan (KYS) ja takaisin (Pohjois-Karjalan keskussairaala-KYS-Pohjois-Karjalan keskussairaala) 2. Kuljetukset Pohjois-Karjalan keskussairaalasta Siun soten alueen kuntien terveyskeskuksiin Osatarjoukset ovat mahdollisia eli tarjoaja voi tarjota kumpaakin tai vain toista osa-aluetta. Kumpaankin osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.