Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2020-1756
Hankinnan nimi
Koulupsykologipalvelut
Päätöspäivämäärä
18.6.2020
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Psykologipalvelu Poiju

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut on pyytänyt tarjouksia lasten ja nuorten koulupsykologipalveluista HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Hankinnan sopimuskausi on 1.7.2020-30.6.2021. Hankintaan sisältyy yksi (1) yhden (1) vuoden optio. Optio on tilaajan oikeus, ei velvollisuus. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 2 tarjousta: Psykologipalvelu Poiju Oy:ltä ja Koulutusavain Oy:ltä. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.