Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
289442
Hankinnan nimi
Heinäveden jätevedenpuhdistamon esikäsittelylaitteiden hankinta
Päätöspäivämäärä
22.6.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

T&A Mämmelä Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Heinäveden jätevedenpuhdistamon esikäsittelylaitteiden hankinnan. Toimitettavat laitteet tulee olla käyttöönotettu ja laitetoimitus vastaanotettuna 30.10.2020 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.