Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
77903
Hankinnan nimi
Magneettikuvaukset korkeakenttälaitteella, tietokonetomografiatutkimukset ja uä-tutkimukset ajalle 1.1.2021-31.12.2022, optio 1 vuosi
Päätöspäivämäärä
23.6.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Mehiläinen Oy - Ultraäänitutkimukset - Magneettitutkimukset (MRI)

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Magneettikuvaukset ja ultraäänitutkimukset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PPSHP) kuvantamisen toimialueelle ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022, opti 1 vuosi tarjouspyynnön 77903 mukaisesti. Tarkoituksena on täyttää hoitotakuulain velvoite tarjota tarvittavat kuvantamistutkimukset asiakkailleen kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan. Arvion antaminen hankittavista määristä ei ole mahdollista. Puitesopimusta käytetään tarvittaessa silloin, kun PPSHP:n kuvantamisen toimialueen tarjoamia kuvauksia / tutkimuksia ja em. tutkimuksista annettavia sanelupalveluja ei ole riittävästi tarjolla omana toimintana. Tarve voi vaihdella yksittäisistä kuvauksista / tutkimuksista useita päiviä tai viikkoja kestävään tarpeeseen. Hankinta sisältää: Kohderyhmä 1: Magneettikuvaukset (MK) korkeakenttälaiteella 1.5 T (tarvittaessa merkkiainetehosteinen kuvaus). Joko kuvaus ja lausunto tai pelkkä kuvaus. Kohderyhmä 3: Ultraäänitutkimukset (UÄ). Listaus hankittavista tutkimuksista on liitteenä. Hankintayksikkö päättää palvelun tuottajilta hankittavien palvelujen määrät. Hankintayksikkö ei ole velvollinen hankkimaan tai korvaamaan sopimuksen mukaisia palveluja, mikäli jono- tai muista syistä johtuen potilaita ei ole osoitettavissa. Sopimus on oikeus siirtää mahdollisen Sote-uudistuksen myötä perustettavalle uudelle organisaatiolle