Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
78615
Hankinnan nimi
Hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä
Päätöspäivämäärä
24.6.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

9Solutions Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tarjouspyynnön 78615 mukaisesti. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA:ssa 26.4.2020. Hankinnan kohteena on yhden toimittajan puitejärjestely. Puitejärjestelyn kautta on mahdollista hankkia laitteita joustavasti sairaanhoitopiirin tarpeisiin. Tarjouspyynnöllä pyydettiin hinnoittelemaan rakenteilla olevan OYS kantasairaalan A- ja B-rakennusvaiheet, josta tarjouksen vertailuhinta muodostuu. Kilpailutuksen kohteena on joustava yhden toimijan puitejärjestely. Hankinnassa valituksi tulevan toimittajan kanssa solmitaan tarjouspyynnön mukainen puitesopimus, jolla sairaanhoitopiiri sekä sen lukuun toimivat rakennushankkeiden allianssit voivat hankkia hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmiä tarpeen mukaisesti nykyisiin ja tuleviin kohteisiinsa sekä korvaus- että uusasennuksina. Sopimuksen toteutuva arvo on siten riippuvainen kyseisten puitesopimusten alaisten korvaus- tai uusasennusten volyymistä. Sopimuksessa ei ole vähimmäisostovelvoitetta.