Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
VLK/389/02.06.00/2020
Hankinnan nimi
Valkeakosken kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut
Päätöspäivämäärä
15.6.2020
Hankintayksikkö
Valkeakosken kaupunki
Valitut toimittajat

BDO Audiator Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Valkeakosken kaupungin tarkastuslautakunta pyytää tarjousta kuntalain 122 §:n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä tarkastuslautakunnan arviointityön tukipalvelusta vuosilta 2020 – 2023 sekä optiosta tilikausille 2024 - 2025. Option käytöstä päätetään erikseen vuosittain. Kaupungin tilintarkastajat ovat tarkastaneet myös Valkeakosken Energia Oy:n, Valkeakosken Asunnot Oy:n, Valkeakosken Palloiluhalli Oy:n, Asunto Oy Valkeakosken Kotikulman, Etelä-Pirkanmaan Palvelukiinteistöt Oy:n, Visavuoren museosäätiön, Sointulan Keskus Oy:n ja Valkeakosken Nuorisoasunnot ry:n omistaman Kiinteistö Oy Valkeakosken Salonkadun Eemelin. Tytäryhteisön tarkastamisesta sovitaan kunkin yhtiön kanssa erikseen. Lisäksi pyydetään tarjous mahdollisista EU- ja muiden hankkeiden sekä muiden erityistehtävien tarkastuksesta. Tarjoukset tulee antaa suomen kielellä. Tarjoushinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina. Valkeakosken kaupunginvaltuusto päättää tilintarkastusyhteisön valinnasta. Tarkastuslautakunta kilpailuttaa samassa yhteydessä myös tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut ja toimittaa tarjoukset, tarjousvertailun ja ehdotukset valittavasta tilintarkastajasta edelleen tytäryhtiöille. Tytäryhtiöiden yhtiökokous tekee osaltaan päätöksen tilintarkastusyhteisön valinnasta. Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukaisesti avointa menettelyä noudattaen.