Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
292214
Hankinnan nimi
Lean Six Sigma Black Belt -koulutus / Karelia-ammattikorkeakoulu
Päätöspäivämäärä
26.6.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Quality Knowhow Karjalainen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
120000,00
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen hankinnan Karelia-ammattikorkeakoululle sopimuskaudelle 1.1.2021 - 31.12.2021 + mahdollinen yhden (1) vuoden optio ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimijan sopimus, jossa tilaukset tehdään suoraan valitulta toimittajalta.