Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
300722
Hankinnan nimi
Karsikon koulun maanrakennusurakka, Vaihe 1
Päätöspäivämäärä
30.6.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Ennakoitu arvo
600000,00
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karsikon koulun rakentamisen vaiheen 1 kokonaisurakan hankinnan. Arvioitu hankkeen kokonaisarvo on 19 000 000 € joka pitää sisällään maanrakennustöiden (vaihe 1) ja perustusten lisäksi rakennusurakoiden arvon (vaihe 2) sekä rakennuttajan hankinnat. Vaiheen 1 rakennustyöt käsittävät koulun alueen maa- ja pohjarakennustöiden lisäksi LPA- ja katualueen sekä infraverkoston rakennustyöt asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Vaiheen 1 ennakoitu arvo on 600 000 €. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Urakkamuotona on kokonaisurakka.