Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2020304513
Hankinnan nimi
Palaslahden eteläisen raiteiston ja hulevesiviemärin jatkamisen rakennussuunnitelma
Päätöspäivämäärä
30.6.2020
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Sweco Infra and Rail Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Sweco Infra & Rail Oy laati 21.4.2020 Palaslahden eteläisen raiteiston ja hulevesiviemärin jatkamisen yleissuunnitelman. Tarjouspyyntö koskee hankkeen rakennussuunnitelman laatimista yleissuunnitelman perusteella. Yleissuunnitelmaa on tarkistettu 25.5.2020. Lisätiedot tarjouspyynnön kohdassa Kokonaismäärä tai laajuus. Hankealueen yleiskartta on liitteenä 1. Yleissuunnitelma on liitteenä 2. Kaikki tarjouspyynnön liitteet ovat maksutta ladattavissa osoitteesta: https://www.dropbox.com/sh/nlhk5j7xwktatsj/AAAGx2FS_ya52djF919xJA7Pa?dl=0