Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
294527
Hankinnan nimi
Digikartoitukset- ja valmennukset asiakasyrityksille digitalisaatiovalmiuksien kehittämisessä, Digi.Grow, Business Joensuu
Päätöspäivämäärä
1.7.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Anakom koulutus- ja valmennuspalvelut Collapick Company Oy Digital Media Finland Oy Hurry Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Business Joensuun Digiosaamisella kasvua – Digi.Grow -projektille digikartoituksien ja valmennuksien hankinnan Business Joensuun asiakasyrityksille digitalisaatiovalmiuksien kehittämisessä sopimuskaudelle 20.07.2020 - 31.7.2021 + optiot yksi (1) vuosi + kuusi (6) kuukautta. Sopimus jatkuu 1 vuodella + kuudella (6) kuukaudella ajalle 01.08.2021 - 31.7.2022 sekä 01.08.2022 - 31.1.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella sopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan sopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on viiden (5) toimittajan puitesopimus, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Hankintalain 43 §:n 5 momentin perusteluissa on todettu, että silloin kun puitejärjestelyyn perustuvan yksittäisen hankinnan arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, voidaan hankinta tehdä suoraan hankintayksikön valitsemalta toimittajalta ilman kevennettyä kilpailutusta tai muita menettelyvelvoitteita. Siten kansallisen kynnysarvon alittavat puitejärjestelyn sisäiset hankinnat voidaan tehdä vapaasti hankintayksikön valitsemalta, miltä tahansa puitejärjestelyyn otetulta toimittajalta. Tässä tarjouspyynnössä sisäiset hankinnat käsittävät yksittäisen toimeksiannon. Viitaten edellä olevaan hankintalain 43 §:n 5 momenttiin, tilaaja tekee toimeksiannon tilauksen suoraan valituilta toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee kartoitustehtävään valituista viidestä (5) toimittajasta sen, jonka kokemus ja asiantuntijuus soveltuu parhaiten aina kyseiseen toimeksiantoon. Kussakin toimeksiannossa valintaan vaikuttaa soveltuvuus ko. yritysasiakkaan/asiakkaiden tarpeisiin, joka arvioidaan tapauskohtaisesti palveluntuottajan tarjoukseensa ilmoittamien tietojen (valmennus- ja ohjauskokemus, palvelun tuottamisen määrä eri toimialoilla, cv:ssä osoitettu osaaminen ja kokemus sekä oma arvio teknisestä osaamisesta digitaalisten työkalujen ja menetelmien osa-alueilla) perusteella.