Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
287239
Hankinnan nimi
Maitotaloustuotteet
Päätöspäivämäärä
2.7.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Heinontukku Oy - 3. Muut maitotaloustuotteet (1.) - 4. Nettohinnasto tarjouspyynnössä erittelemättömille tuotteille (alv 0 %) - 2. Juustot, voit ja levitteet (alv 0 %) (3.) Kesko Oyj Kespro - 3. Muut maitotaloustuotteet (2.) - 4. Nettohinnasto tarjouspyynnössä erittelemättömille tuotteille (alv 0 %) - 2. Juustot, voit ja levitteet (alv 0 %) (2.) Valio Oy - 4. Nettohinnasto tarjouspyynnössä erittelemättömille tuotteille (alv 0 %) - 1. Koulumaitotukeen oikeutetut tuotteet (alv 0 %) (1.) - 3. Muut maitotaloustuotteet (3.) - 2. Juustot, voit ja levitteet (alv 0 %) (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti EU:n maitotuen piiriin kuuluvien koulujen maitotuotteiden sekä muista maitotaloustuotteiden hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle on 1.8.2020 - 31.7.2022 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.8.2022 - 31.7.2023 sekä 1.8.2023 - 31.7.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on osa-alueessa 1 yhden (1) toimittajan puitejärjestely ja osa-alueissa 2 - 3 kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Osa-alueessa 4 valitaan kaikki kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Osa-alueen 1 kaikki tuotteet tilataan valitulta toimittajalta. Osa-alueissa 2 - 4 tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan kohderyhmittäin, minkä sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon käyttöön soveltuvin tuote sisältyy.