Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
JARDno-2020-703
Hankinnan nimi
Louhintatyöt 2020-2021
Päätöspäivämäärä
2.7.2020
Hankintayksikkö
Järvenpään kaupunki
Valitut toimittajat

Terrawise Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on Järvenpään kaupungin louhintatyöpalvelut kunnallistekniikan rakentamisen osalta jäljempänä luetelluin ehdoin. Louhintatyöt suoritetaan Järvenpään alueella, pääasiassa kunnallistekniikan saneeraus- ja rakennustyömailla. Tässä tarjouspyynnössä ilmoitetut määrät eivät ole tilaajaa sitovia. Hankinnat tullaan suorittamaan työmaakohtaisesti sen hetkisen työmaan tarpeen ja työtilanteen mukaisesti. Kaupungin muut yksiköt ja laitokset voivat halutessaan käyttää tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävän sopimuksen mukaisia louhintapalveluita.