Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
304185
Hankinnan nimi
Valtimon alueen koulukuljetukset (osittainen uudelleen kilpailutus)
Päätöspäivämäärä
3.7.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Taksi Veijo Karppinen

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Valtimon alueen koulukuljetuksien hankinnan sopimuskaudelle 01.08.2020 - 31.07.2022 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.08.2022 - 31.07.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Hankinnan kohteena on tarjouspyynnön "284514 / Valtimon alueen koulukuljetukset" kohteen 2 uudelleen kilpailutus.