Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2020-364
Hankinnan nimi
Sähkösuunnittelun puitejärjestely, hankinta 2020-2022 + optiot 1+1 vuotta
Päätöspäivämäärä
8.5.2020
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Ensijaisuusjärjestys: 1. Noron Oy 2. Lieke suunnittelu Oy 3. LT- Suunnittelu Oy 4. Insinööritoimisto Varpiola Oy 5. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kajaanin kaupunki pyysi tarjouksia sähkösuunnittelun puitejärjestelyyn sopimuskaudelle arviolta 1.6.2020- 31.5.2022 + kahden (1+1) vuoden optiomahdollisuus.