Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2020-364
Hankinnan nimi
Rakennesuunnittelun puitejärjestely, hankinta 2020-2022 + optiot 1+1 vuotta
Päätöspäivämäärä
8.5.2020
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Ensisijaisuusjärjestys: 1. Insinööritoimisto Savolainen Oy 2. Sitowise Oy 3. ALTEN Finland 4. Sweco Rakennetekniikka Oy 5. WSP Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kajaanin kaupunki pyysi tarjouksia rakennesuunnittelun puitejärjestelyyn sopimuskaudelle 1.6.2020- 31.5.2022 + (1+1).