Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
296197
Hankinnan nimi
Varkauden uuden SOTE-keskuksen tilavaraus- ja henkkilöstöresurssointi järjestelmä
Päätöspäivämäärä
1.7.2020
Hankintayksikkö
Varkauden kaupunki
Valitut toimittajat

X-akseli Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Varkaudessa on parhaillaan käynnissä uuden sotekeskuksen rakentaminen, jonka valmistumisajankohta on loppuvuodesta 2020. Uuden kampuksen myötä toimintamallit, sekä prosessit tulevat muuttumaan ja niiden tueksi tarvitsemme älykkäitä tietotekniikkaratkaisuja. Hankinnan kohteena on operatiivistatoimintaa tukeva tilavarauksille- ja henkilöstöresurssien suunnitteluun tarkoitettu ohjausjärjestelmä. Sotekeskuksen on tarkoitus tehostaa tiloissa tapahtuvaa usean eri toimialan yhteistyötä. Näin ollen tehokkaat ja toimintaa tukevat ICT-järjestelmäratkaisut ovat tärkeitä toiminnan tehokkuudelle tiloissa. Tuleva hankintakokonaisuus hyödyntää soveltuvin osin Varkauden ICT-arkkitehtuuria ja jo tehtyjä investointeja. Tämän tarjouspyynnön kohteena on koko Varkauden organisaation SOTE-palvelutuotantoa tukeva tilavaraus- henkilöstöresurssien ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa potilasvastaanottoaikojen, huoneiden, lääkärien, hoitajien ja muiden SOTE-henkilöstöryhmien viikko-/kuukausiohjelmien suunnittelun pohjautuen ennustettuun potilasvastaanottotarpeeseen lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä tähtäimellä. Hankittavassa järjestelmässä ei tulla käsittelemään tai tallentamaan asiakas/potilastietoja.