Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
79020
Hankinnan nimi
SPECT-TT -laitteisto Oulun yliopistolliseen sairaalaan
Päätöspäivämäärä
6.7.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Siemens Healthcare Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Hankinnan kohteena oli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) OYS Kuvantamisen isotooppiosaston käyttöön hankittava molekyylikuvantamisen yhdistelmälaite SPECT-TT (gammakamera- ja tietokonetomografiajärjestelmä). Hankittavaa laitteistoa tullaan käyttämään gammakuvauksiin, SPECT-TT-kuvauksiin sekä TT-kuvauksiin. Kuvauslaitteen tuli soveltua erityisesti yliopistollisen sairaalan vaatimiin käyttötarkoituksiin, kuten monipuoliseen fuusiokuvantamiseen ja pienten pehmytkudoskohteiden kuvaamiseen.