Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
261129
Hankinnan nimi
Vesihuollon verkosto- ja laitostekniikan tarvikkeet
Päätöspäivämäärä
22.7.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Onninen Oy - 1. Valurautaiset kansistot (alv 0 %) (1.) - 2. Vesihuollon verkosto- ja laitostekniikan tarvikkeet (alv 0 %) Oy Lining Ab - 2. Vesihuollon verkosto- ja laitostekniikan tarvikkeet (alv 0 %) Saint-Gobain Finland Oy PAM - 1. Valurautaiset kansistot (alv 0 %) (2.) - 2. Vesihuollon verkosto- ja laitostekniikan tarvikkeet (alv 0 %) Ulefos Oy - 1. Valurautaiset kansistot (alv 0 %) (3.) - 2. Vesihuollon verkosto- ja laitostekniikan tarvikkeet (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti vesihuollon verkosto- ja laitostekniikan tarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 1.7.2020 - 30.6.2022 + yhden (1) vuoden optio + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.7.2022 - 30.6.2023 sekä 1.7.2023 - 30.6.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli Ryhmän 1. Valurautaiset kansistot hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Ryhmässä 2. Vesihuollon verkosto- ja laitostekniikan tarvikkeet puitejärjestelyyn valitaan kaikki kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Hankinta ei koske erikseen kilpailutettavia rakennusurakoita tai vastaavia kohteita. Hankinta ei koske valurautaputkia, muoviputkia tai muita tuotteita, joista Pohjois-Karjalan hankintatoimella on erilliset sopimukset.