Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
304551
Hankinnan nimi
Kevätniemen teollisuusalue järvivesisäiliö ja -pumppaamo
Päätöspäivämäärä
22.7.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Maanrakennuspalvelu Mikko Lyytinen Oy - Järvivesisäiliö kokonaisurakka (alv 0%) Xylem Water Solution Suomi Oy - Kevätniemen teollisuusalue järvivesisäiliön toimittaminen (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin toimeksiannosta Kevätniemen teollisuusalueen järvivesisäiliön ja -pumppaamon kokonaisurakoiden sekä säiliön ja pumppaamon laitetoimituksien hankinnan. Urakat käsittävät Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen Kevätniemen alueelle rakennettavan järvivesisäiliön rakennus-, putki ja sähkötöineen (Urakka 1) ja järvivesipumppaamon (Urakka 2) rakentamisen Kevätniemen teollisuusalueen vedentarpeisiin (tarjouspyynnön osa-alueet 3 ja 4). Tavarahankinnat sisältävät edellä mainittuihin urakoihin käytettävät laitetoimitukset järvivesisäiliön ja pumppaamon osalta (tarjouspyynnön osa-alueet 1 ja 2). Kokonaishankinnan kustannusarvioksi on Lieksan kaupunki arvioinut 250 000 euroa. Voittaneet tarjoukset ylittävät kokonaisuutena vesihuoltoliikelaitoksen investoinnille varatun määrärahan merkittävästi. Lieksan kaupunginhallitus käsitteli hankintaa kokouksessaan 21.7.2020. Kaupunginhallitus päätti linjata järvivesisäiliön ja järvivesipumppaamon hankintaa siten, että tässä vaiheessa tehdään päätös pelkästään järvivesisäiliön hankinnasta ja sen asennuksesta. Järvivesipumppaamon hankinnasta ja sen asennuksesta tehdään päätös, kun järvivesipumppaamon käyttöön ottamisen aikataulusta tiedot täsmentyvät ja kaupunginvaltuusto on käsitellyt järvivesipumppaamoinvestointiin tarvittavan investointimäärärahamuutoksen. Pohjois-Karjalan hankintatoimi tekee päätöksen järvivesipumppaamon hankinnasta ja asennuksesta viimeistään 30.9. Lieksan kaupunginvaltuuston myöntämien määrärahojen sallimissa rajoissa.