Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
79992
Hankinnan nimi
Lääkärirekrytointipalvelu
Päätöspäivämäärä
22.7.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Medimanageri Oy hinta 1874,49 €/ rekrytoitu lääkäri (alv 0 %). Hinta kattaa kaikki rekrytoinnista aiheutuvat kulut, jotka veloitetaan PPSHP:ltä.

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Erikoistuvien ja erikoislääkäreiden rekrytointipalvelu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (PPSHP) sopimuksen allekirjoitusajankohdasta - 30.6.2021 saakka, optio 1.7.2021-30.6.2022. Rekrytointipalvelu kattaa eri erikoisaloille rekrytoitavien laillistettujen lääkäreiden, erikoislääkäreiden ja erikoistuvien lääkäreiden rekrytoimisen PPSHP:n tarpeen mukaisesti. Tällä hetkellä akuutti tarve on psykiatrian tulosalueella, mihin tarvitaan sekä aikuispsykiatrialle että lastenpsykiatrialle useita erikoislääkäreitä.