Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
VD/5704/02.08.00.00/2019
Hankinnan nimi
Suojavaatteiden vuokrauspalvelun hankinta
Päätöspäivämäärä
3.7.2020
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki
Valitut toimittajat

Lindström Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena ovat suojavaatteiden vuokrauspalvelun hankinta Vantaan kaupungin henkilöstölle. Vuokrattavien suojavaatteiden käyttäjinä ovat seuraavat tahot: 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimialojen sosiaali- ja terveydenhoito-henkilökunta: - Vastaanottotoiminta - Suun terveydenhuollon liikelaitos - Kuntoutustoiminnat - Sairaalapalvelut - Kotihoito - Palvelutalot 2. Vantaan Työterveys Oy:n henkilökunta 3. Ateria- ja puhtauspalvelun henkilökunta (Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy) Katriinan sairaalassa ja hoivapalveluissa 4. Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijat 5. Kaunialan Sairaala Oy:n henkilökunta Kaikki vuokrauspalvelun kohteet sijaitsevat pääosin Vantaan kaupungin alueella. Poikkeuksena Kaunialan Sairaala Oy, joka sijaitsee Kauniaisissa. Tällä hetkellä toimipaikkoja on noin 80 kpl. Toimipaikat ja niiden osoitteet voivat muuttua sopimuskauden aikana. Luettelo vuokrauspalvelun toimituspaikoista on tämän tarjouspyynnön liitteenä 2. Vuokrattavat suojavaatteet hankkii ja omistaa toimittaja, joka on yksinoikeutettu pesemään, kuljettamaan, huoltamaan ja viimeistelemään tekstiilit. Tilaaja ei lunasta tekstiilejä sopimuskauden päätyttyä. Nyt käytössä olevista suojavaatteista osa on sirutettuja henkilökohtaisia vaatteita ja osa sirutettuja yhteistekstiilistön vaatteita. Käytäntö on sovittu toimipaikka kohtaisesti. Tekstiilistö kokonaisuudessaan on varattu vain Vantaan kaupungin käyttöön. Näitä käytäntöjä jatketaan myös uudella sopimuskaudella. Vuokrauspalvelun piiriin kuuluu nyt yli 2000 suojavaatteiden käyttäjää. Jokaiselle sopimuksen piiriin kuuluvalle on varattu 3-10 vaatekertaa viikoksi. Vaatekerrat sovitaan toimipaikkakohteisesti erikseen. Lisäksi toimipisteisiin on varattu tilapäisiä tarpeita varten ylimääräisiä asuja. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.