Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2020-2408
Hankinnan nimi
Henkilökortit
Päätöspäivämäärä
29.7.2020
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Grano Oy

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin henkilöstöyksikkö on pyytänyt tarjouksia henkilökorteista. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Sopimuskausi alkaa 1.9.2020 ja se on toistaiseksi voimassaoleva. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.