Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
290419
Hankinnan nimi
Kirjallisuuden hankinta
Päätöspäivämäärä
12.8.2020
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Kirjavälitys Oy - Suomen kirjastopalvelu Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kirjallisuuden hankinta Raahen kaupungille, Pyhäjoen kunnalle sekä Siikajoen kunnalle ajalle 1.9.2020 - 31.12.2022 + optio 1+1 vuotta. Hankinnassa mukana olevat kirjastot kuuluvat OUTI-kirjastoihin ja käyttävät Koha-kirjastojärjestelmää. OUTI-kirjastoilla on käytössä Hankintaportaali (jäljempänä myös "portaali"). Hankintaportaalia käyttävät vain kirjastot. Puitesopimustoimittajien tulee toimittaa vertailtava aineisto tilaajalle tilaajan parhaaksi katsomalla tavalla maksutta. Toimittaja sitoutuu siihen, että toimittaja ei veloita tilaajalle tuotettavan kirja-aineiston välittämisestä järjestelmästä riippumatta. Tarjouksessa on selvitettävä vuosittain tarjottavien uutuusnimekkeiden määrä. Tarjoaja ilmoittaa vuonna 2019 toteutuneen uutuusnimekkeiden tarjonnan sekä toimitusajat ja muovituspalvelun hinnan tarjouspyynnössä jäljempänä kuvatusti. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tilata aineiston itselleen käytännöllisimmällä tavalla. Toimittaja tarjoaa kaikille mukana oleville asiakkaille saman kirjallisuusaineiston riippumatta aineiston toimitus- tai tilaustavasta. Tarjottu/tilattu aineisto on aina saman hintaista kaikille asiakkaille riippumatta mitä tilausjäjestelmää tai tilaustapaa tilaaja käyttää. Sopimuskaudella tilaajalla on käytössä useita eri hankintatapoja. Sopimuskaudella kirjallisuusaineiston toimittajan valinta puitejärjestelyssä mukana olevien toimittajien kesken tehdään esim. sähköisen Hankintaportaalin kautta, mutta tuotteita tulee voida vertailla ja tilata myös mm. sähköpostitse ja toimittajan verkkokaupasta. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 18.6.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 26.6.2020 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Pyhäjoen ja Siikajoen kunnille. Pyhäjoen kunta ja Siikajoen kunta tekevät omat päätöksensä tarjousten mahdollisesta hyödyntämisestä.