Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2020280628
Hankinnan nimi
Sammutusauto Kymenlaakson pelastuslaitokselle
Päätöspäivämäärä
17.8.2020
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Saurus Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kymenlaakson pelastuslaitos pyytää tarjousta sammutusautosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sammutusauto hankitaan vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on hankkia vakinaisen paloaseman ensilähdön 24/7 sammutus- ja pelastustoimintaan soveltuva sammutusauto/yksikkö. Auton/yksikön tekniikalta ja rakenteelta haetaan kiireelliseen hälytysajoon soveltuvia ominaisuuksia. Hankinta sisältää yhden vastaavanlaisen sammutusauton lisähankintamahdollisuuden sopimuksen voimassaoloaikana (1.9.2020-31.8.2023).