Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
305949
Hankinnan nimi
Varastohyllyt Joensuun taidemuseon varastoon
Päätöspäivämäärä
20.8.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Metallivalmiste A.Laaksonen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun taidemuseoon tulevien varastohyllyjen hankinnan sopimuskaudelle 2020 - 2021. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan