Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
301416
Hankinnan nimi
Erikoislääkäripalvelut ja neuropsykologiset tutkimukset Topakka-hankkeen asiakkaille
Päätöspäivämäärä
21.8.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Coronaria Tietotaito Oy - 6 Neuropsykologiset tutkimukset / Joensuu

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti erikoislääkäripalvelujen ja neuropsykologisten tutkimusten hankinnan Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen hallinnoiman Topakka-hankkeen asiakkaille sopimuskaudelle 1.9.2020 - 30.6.2022 + 1 v optio tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.7.2022 - 30.6.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Toimintamalli sopimuskaudella: Tilaaja päättää asiakkaan tarpeen perusteella osa-alueen, josta kunkin asiakkaan palvelu hankitaan. Asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti asuinpaikkaansa lähimmälle palveluntuottajalle. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava E-liitteen mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta.