Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
304355
Hankinnan nimi
Lupakoulutukset Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaille
Päätöspäivämäärä
25.8.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy - 1. Työturvallisuuskorttikoulutus kontaktiopetuksessa (alv 0 %) - 3. Hygieniapassikoulutus kontaktiopetuksessa (alv 0 %) - 5. Tulitöiden turvallisuuskorttikoulutus kontaktiopetuksessa (alv 0 %) - 7. Ensiapukoulutukset kontaktiopetuksessa (alv 0 %) - 9. Alkusammutuskoulutus kontaktiopetuksessa (avl 0 %) - 10. Tieturva 2 -korttikoulutus kontaktiopetuksessa (alv 0 %) - 12. Anniskelupassikoulutus kontaktiopetuksessa (alv 0 %) Suomen Ensiapukoulutus Oy - 1. Työturvallisuuskorttikoulutus kontaktiopetuksessa (alv 0 %) - 5. Tulitöiden turvallisuuskorttikoulutus kontaktiopetuksessa (alv 0 %) - 7. Ensiapukoulutukset kontaktiopetuksessa (alv 0 %) - 2. Työturvallisuuskorttikoulutus verkkokoulutuksena (alv 0 %) - 8. Ensiapukoulutukset verkkokoulutuksena (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaiden käyttöön tulevien koulutuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 7.9.2020 - 31.8.2022 + 1 + 1 vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.9.2022- 31.8.2023 ja 1.9.2023 - 31.8.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli: Valitaan kolme (3) toimittajaa per osa-alue. Toimintamalli sopimuskaudella: Tilaaja päättää asiakkaan tarpeen perusteella osa-alueen ja toimittajan, jolta kunkin asiakkaan palvelu hankitaan. Toimittajan valinnassa huomioidaan kuinka nopeasti tarvittavaa koulutusta järjestetään, koulutuksen hintaa sekä järjestetäänkö tarvittavaa koulutusta englannin kielellä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava E-liitteen mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta.