Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
305527
Hankinnan nimi
Lupakoulutukset Joensuun kaupungin henkilöstölle
Päätöspäivämäärä
28.8.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Ahertava Oy - 1. Avekki-koulutus (alv 0 %) - 13. Rataturvakoulutus (alv 0 %) - 15. ATEX-koulutus (alv 0 %) Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy - 6. Ennakoiva ajo ja taloudellinen ajotapa -koulutus (alv 0 %) - 8. Hygieniapassikoulutus ja -testi (alv 0 %) - 9. Vesityökortti (alv 0 %) - 10. Trukkikoulutus (alv 0 %) - 11. Raskaan kaluston ennakoiva ajo -koulutus (CAP-koulutus) (alv 0 %) - 12. Liikenteen ohjaus -koulutus (alv 0 %) - 14. Sähkötyöturvallisuuskoulutus (alv 0 %) Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - 5. Alkusammutuskoulutus (alv 0 %) Securanga Oy - 2. Turvallisuuskoulutus uhka- ja vaaratilanteisiin (alv 0 %) Suomen Ensiapukoulutus Oy - 4. Tulitöiden turvallisuuskorttikoulutus (alv 0 %) - 7. Työturvallisuuskorttikoulutus (alv 0 %) - 3. Ensiapukoulutukset ja turvallisuuskävely (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin henkilöstölle suunnattavien lupakoulutusten hankinnan sopimuskaudelle 1.9.2020 - 31.8.2022 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.9.2022 - 31.8.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava E-liitteen mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta.