Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
301554
Hankinnan nimi
Hekan etelän alue / Seitsemän Vallilan kohteen yleistentilojen ylläpitosiivouspalvelut
Päätöspäivämäärä
31.8.2020
Hankintayksikkö
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Valitut toimittajat

Sipa-Kon Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena ovat yleisten tilojen ylläpitosiivouspalvelut. Ylläpitosiivoustyöt on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä. Ylläpitosiivous tuotetaan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti päiväsiivouksena arkipäivisin maanantai - perjantai klo 7.00 - 16.00 välisenä aikana. Kohteiden yhteenlaskettu siivouspinta-ala on noin 6 700 m². Sopimus siivouspalveluiden hankinnasta tehdään yhden (1) tarjoajan kanssa. Sopimus ei tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita tilaajille. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan palveluita hankitaan Hankintayksikön tarpeen mukaan.