Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
294961
Hankinnan nimi
KORJAUSILMOITUS: Neuropsykiatrinen valmennus / Siun sote
Päätöspäivämäärä
7.9.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Aistika Coronaria Contextia Oy Debora Oy Familar Oy Kasvunpolku Oy Merikratos Oy Musiikkipalvelu Affekti Oy Neuropsykiatrinen valmennus Neumari Terapiatalo Noste Oy Tmi A Saastamoinen Tmi Sari Siivonen Toimintakeidas Oy Tuipro Työnohjaus-ja valmennuspalvelut Hohka Ääniavara Oy

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) alueella toteutettavan alle 18-vuotiaiden neuropsykiatrisen valmennuspalvelun hankinnan sopimuskaudelle 1.10.2020 - 30.9.2022 + mahdolliset optiokaudet yksi (1) + yksi (1) vuotta ajalle 1.10.2022 - 30.9.2023 ja 1.10.2023 - 30.9.2024. Rääkkylä liittyy sopimukseen aikaisintaan 1.1.2021 alkaen. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.10.2022 - 30.9.2023 sekä 1.10.2023 - 30.9.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimustoimittajaksi valitaan kaikki tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Hankittavan palvelun luonteen vuoksi sekä sopimuskauden aikaisen toiminnan perusteella hankintaa ei jaeta osiin. Tilaaja valitsee sopimustoimittajista palveluntuottajan, jonka tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisessa hinnastossa ko. palvelu on tilauskohtaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin. Palvelujen hankinnassa hinnan lisäksi palveluntuottajan valintaan vaikuttavat kokonaistaloudelliseen edullisuuteen vaikuttavat seikat, mm. valmennustarve, asiakkaan toiveet, sijainti, palveluntuottajan kokemus ja taidot sekä palveluntuottajan tuntemus asiakkaan valmennuksen tarpeesta sekä mahdollisuus tarjota palvelua.