Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
302120
Hankinnan nimi
Ulkoalueiden kunnossapitopalvelut, Siun Sote
Päätöspäivämäärä
9.9.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Joensuun Ympäristötuotanto Oy - Kohde 1. Pohjois-Karjalan keskussairaalan alue - Kohde 2. Honkalampi-keskuksen alue Talohuolto Lemmetyinen Oy - Kohde 3. Siilaisen terveysaseman ja päihdepalvelukeskuksen alue

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ulkoalueiden kunnossapitopalveluiden hankinnan Siun Sotelle sopimuskaudelle 01.10.2020 - 30.09.2022 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.10.2022 - 30.09.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus/kohde, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.