Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
307314
Hankinnan nimi
Vainajien siirtokuljetuspalvelut Pohjois-Karjalan keskussairaalasta Siun soten alueen kuntien terveyskeskuksiin (uudelleen kilpailutus)
Päätöspäivämäärä
11.9.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Outokummun Kukka ja Hautauspalvelu Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti vainajien siirtokuljetuspalveluiden hankinnan Pohjois-Karjalan keskussairaalasta Siun soten alueen kuntien terveyskeskuksiin. Hankinnan sopimuskausi on 1.10.2020 - 31.12.2021 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnassa valitaan yksi (1) palveluntuottaja.